Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten azért teremtett téged, hogy anyagi áldásokban részesülj és sikeres életed legyen.

Ján 14:19: „Egy kis idő még, és a világ nem lát engem többé, de ti [Jézus hűséges apostolai] látni fogtok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” (Jézus korábban megígérte apostolainak, hogy ismét eljön, és elviszi őket az égbe, hogy vele lehessenek. Láthatják őt, mivel hozzá hasonlóan szellemteremtmények lesznek. A világ azonban nem fogja őt újra látni.

 

Mikor jön el Isten Királysága?

„URAM, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?” (Cselekedetek 1:6). Az apostolok nagyon szerették volna tudni, hogy Jézus mikor hozza létre a Királyságot. Napjainkban, mintegy 2000 évvel később még mindig nagyon szeretnék tudni az emberek, hogy mikor jön el Isten Királysága.

Mivel Jézus prédikálásának a fő témája a Királyság volt, minden bizonnyal számítasz arra, hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel. És ez így is van! Sokat beszélt egy meghatározott időszakról, amelyet a ’jelenlétének’ nevezett (Máté 24:37). Ez a jelenlét szoros összefüggésben van a messiási Királyság létrejöttével. Mi ez a jelenlét? Vizsgáljunk meg most négy igazságot, amelyet Krisztus jelenlétével kapcsolatban tár fel a Biblia.

1. Krisztus jelenléte hosszú idővel az ő halála után kezdődik: Jézus egy szemléltetést mondott, melyben olyan emberhez hasonlította magát, aki „távoli földre utazott, hogy királyi hatalmat biztosítson magának” (Lukács 19:12). Hogyan teljesedett be ez a prófétai szemléltetés? Jézus meghalt, majd feltámadt; ezután pedig „távoli földre” utazott, vagyis felment az égbe. Ahogy Jézus egy hasonló szemléltetésében megjövendölte, királyi hatalomban való visszajövetelének „hosszú idő múltán” kellett bekövetkeznie (Máté 25:19).

Néhány évvel az után, hogy Jézus fölment az égbe, Pál apostol ezt írta: „Ez az ember [Jézus] egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért mindenkorra, és leült az Isten jobbjához, és attól fogva vár, míg oda nem helyezik ellenségeit zsámolyul a lábának” (Héberek 10:12, 13). Tehát Jézus sokáig várt, miután felment az égbe. Ez a várakozás végül akkor ért véget, amikor Jehova Isten a réges-rég megígért messiási Királyság Királyává tette a Fiát. Ekkor kezdődött meg Krisztus jelenléte. Vajon az emberek a földön látták ezt a jelentőségteljes eseményt?

2. Emberi szemek számára láthatatlan ez a jelenlét: Emlékezz csak, Jézus a jelenlétének jeléről beszélt (Máté 24:3). Ha a jelenléte látható lenne az emberi szemek számára, akkor szükség volna jelre? Szemléltetésként: Képzeld el, hogy elutazol az óceánhoz. Az út során látsz jelzőtáblákat, de ha már megérkeztél, s ott állsz a parton, látva a hatalmas vizet, amint összeér az éggel, elvárnád, hogy legyen ott egy tábla, melyen egy nagy nyíl mutat előre a következő felirattal: „Óceán”? Hát persze, hogy nem! Miért volna szükség jelzőtáblára, ha egyszer valamit a saját szemeddel is könnyen felismersz?

Jézus nem azért beszélt a jelenléte jeléről, hogy olyasmire mutasson rá, amit az emberek a saját szemükkel láthatnak, hanem hogy segítsen nekik felismerni valamit, ami az égben következik be. Jézus ezért ezt mondta: „Az Isten királysága nem szembetűnő módon jön el” (Lukács 17:20). Hogyan bizonyítja tehát a jel a földön élőknek, hogy Krisztus jelenléte már megkezdődött?

3. Jézus jelenlétét a földön tapasztalható rendkívüli nehézségek időszaka jelzi: Jézus azt mondta, hogy égi Királyként való jelenlétét a földön háborúk, éhínségek, földrengések, járványos betegségek és törvénytelenség fogja jellemezni (Máté 24:7–12;Lukács 21:10, 11). Mi okozza ezt a sok szenvedést? A Biblia ezt úgy magyarázza, hogy Sátán, ’e világ uralkodója’, telve van haraggal, mert tudja, hogy nagyon rövid ideje van, mivel Krisztus Királyként való jelenléte már megkezdődött (János 12:31; Jelenések 12:9, 12). Napjainkban bőségesen van ilyen látható bizonyíték Sátán haragjára és Krisztus jelenlétére. Különösen 1914 óta vált ez a bizonyíték rendkívüli mértékűvé és az egész világon nyilvánvalóvá. Erről az évről a történészek is elismerik, hogy fordulópont volt.

Mindez rossz hírnek tűnhet, pedig nem az. Ez azt jelenti, hogy a messiási Királyság már uralkodik az égben. Igen rövid időn belül az egész földre is kiterjeszti uralmát ez a kormányzat. De hogyan szereznek tudomást erről a Királyságról az emberek ahhoz, hogy elfogadják az uralmát, és az alattvalóivá váljanak?

4. Jézus jelenlétét az egész világon folyó prédikálómunka is jelzi: Jézus azt mondta, hogy jelenléte olyan lesz, mint „amilyenek a Noé napjai voltak” (Máté 24:37–39).* Noé nemcsak a bárka építője volt, hanem ’az igazságosság prédikálója’ is (2Péter 2:5). Figyelmeztette az embereket, hogy közeledik Isten ítélete. Jézus azt mondta, hogy a földön élő követői hasonló tevékenységben fognak részt venni a jelenléte idején. Így jövendölt: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).

Amint az előző cikkben láthattuk, Isten Királysága elpusztítja ennek a világnak az összes kormányzatát. A prédikálómunka egyrészt ráébreszti az embereket arra, hogy ez az égi kormányzat hamarosan cselekedni fog, másrészt lehetőséget ad mindenkinek, hogy elkerülje a közelgő pusztulást, és ennek a Királyságnak az alattvalója lehessen. A legfontosabb kérdés tehát ez: Hogyan reagálsz erre?

( kövtkezö irás : Isten elhagyta a Földet  - elmélkedés )

ha rákattintasz a kiemelt részekre a zárojelben,hanganyagot találhatsz