Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Uram, hogyan imádkozzunk, taníts minket!

2009.04.11
Mi Atyánk
Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk,
vígasztalónk és Üdvözítőnk.
(2) Aki a mennyekben vagy: az angyalokban és a
szentekben; te világosítod meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet;
te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.
(3) Szenteltessék meg a te neved:
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleteid mélysége,
(4) Jöjjön el a te országod:
hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.
(5) Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is: hogy teljes szívünkből szeressünk téged
és szüntelenül reád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből minden szándékunkat
feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük
s hogy végül minden erőnkből minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetedre
gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni,
mint a magunkén, szerencsétlenségükben pedig
részvéttel lenni irántuk, és senkit meg nem bántani.
(6) Mindennapi kenyerünket:
a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust,
add meg nekünk ma:
annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett,
és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
(7) És bocsásd meg vétkeinket:
a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért,
szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,
s a Boldogságos Szűz és minden választottak
érdeméért és közbenjárására.
(8) Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek:
és ha nem bocsátunk meg valamit egészen,
add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk;
add, hogy az ellenséget igazán szeressük,
s érettük nálad buzgón közbenjárjunk,
senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,
s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(9) És ne végy minket kísértésbe:
se burkoltba, se nyilvánvalóba,se váratlanba, se tartósba.
(10) De szabadíts meg a gonosztól:
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.
 
Isten szeret téged
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világba, hogy megítélje a világot, hanem hogy megtartsa a világot.
                                                                                    (Jn3,16-17)
Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
                                                                                    (Róm5, 8)
Mindenki bűnös
Amint meg van írva: Nincs igaz egyetlenegy sem.  
                                                                   (Róm3, 10)
Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
                                                                                    (Róm3, 23)
Isten megoldása a bűnre
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.
                                                                                    (Róm6, 23)
De mindazoknak, akik befogadták és hisznek őbenne, megadta azt, hogy Isten gyermekei legyenek.
                                                                                    (Jn1, 12)
Legfontosabb, amit átadtam nektek, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint;
és, hogy eltemettetett és, hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint;
                                                                                    (1Kor15, 3-4)
Hogyan kaphatok bűnbocsánatot az életre?
Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
                                                                                    (Jel3, 20)
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.
                                                                                    (ApCsel16, 3)
Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
                                                                                    (Róm10, 13)
A próféták is mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.
                                                                                    (ApCsel10, 43)
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem hisz a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
                                                                                    (Jn3, 36)
Akié a Fiú, azé az élet. Akinél nincs az Isten Fia, annak élete nincsen.
                                                                                    (Jn1lev, 12)
Az igaz Isten

És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én, megszabadítalak téged és te dicsőítesz engem.                                                          (Zsolt 50, 15)   

                                             Nézd meg ezt a kisfilmet, az életről szól. 

             Ez a film bejárta az egész világot, de most csupán a te szivedet és lelkedet járja át.

http://www.fam-roesch.de/ernoe/hu/filmek/vegtagoknelkul.html

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.