Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vértanúk - Apostolok

Cikkek

A JÉZUSI SZÖVETSÉG NAGY ALAKJAI

2011.08.21

 ISTVÁN, AZ ELSŐ VÉRTANÚ

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Munka a pogányok között

2009.05.16

 Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiából Ikóniumba mentek és ott, ugyanúgy, mint Antiókhiában, saját népük zsinagógájában kezdték el munkájukat. Jó eredményük volt, "ugyanannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé". Azonban Ikóniumban, valamint más helységekben is, ahol munkálkodtak, "akik a zsidók közül nem hivének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen." ........

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Az Evangélium hírnökei

2009.05.16

Miután Pált és Barnabást az antiókhiai hittestvérek felavatták, "kibocsáttattak a Szent Lélektől, Jemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba." Az apostolok ezzel megkezdték első misszióútjukat......

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Szabadulás a börtönből

2009.05.16

  "Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül."
  Júdeában ez idő tájt Heródes Agrippa uralkodott, mint Klaudius római császár alárendeltje. Heródes egyszersmind Galilea negyedes fejedelme is volt. Állítólag a zsidó vallásra áttért, tehát prozelita volt és látszólag a zsidó vallás ceremóniáinak betartásában nagyon buzgólkodott. Hogy a zsidók kegyeit megnyerje és remélve, hogy ezáltal tisztségét és méltóságát megtarthatja, igyekezett óhajukat teljesíteni, amennyiben üldözte Krisztus gyülekezetét; pusztította a hívők házait és birtokait, sőt a gyülekezet vezető tagjait bebörtönöztette. János fivérét, Jakabot, elfogatta és hóhérbárddal kivégeztette, éppúgy, miként a másik Heródes lefejeztette Keresztelő Jánost. Amikor látta, hogy eljárása a zsidóknak tetszik, Pétert is fogságba vetette.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Igazságot szomjazó lélek

2009.05.16

Isten senkit sem hagy ki... mindenkire szüksége van,  csak sokan nem fogadják el meghívását.

 

Az előkészület napjai

2009.05.16

 Pál, megkeresztelkedése után táplálékot vett magához és ottmaradt a "damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikáló a zsinagógában a Krisztust, hogy ő az Isten Fia." Bátran hirdette, hogy a názáreti Jézus a rég várt Messiás, aki "...........

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Üldözőből: tanítvány

2009.05.16

 A zsidó vezetők közül, akiket az evangélium hirdetésének sikere különösen felrázott, kitűnt a tárzusi Saulus. Születésénél fogva római polgár, származása szerint pedig zsidó volt. Képzettségét Jeruzsálemben, a leghíresebb rabbiktól szerezte. "Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való" ... "zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen..." volt. (Fil. 3, 5. 6.) A rabbik nagy jövőjű ifjúnak tartották és szép reményeket fűztek hozzá, mint a régi hit tehetséges és buzgó harcosához. A magas tanács tagjául való kinevezése még jobban emelte tekintélyét és befolyását.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 1

Az Evangélium Samáriában

2009.05.16

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0

Az első keresztény vértanú

2009.05.16

I S T V Á N -  

A hét diakónus között első volt István. Szentéletű és erős hitű férfiú. Noha zsidó születésű volt, mégis beszélte a görög nyelvet; jól ismerte a görögök szokásait és szertartásait. Fel is használta az alkalmat, hogy a zsinagógákban prédikálja az evangéliumot a görög zsidóknak.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Vértanúk - Apostolok | Hozzászólások: 0