Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Júdás evangelium

2009.04.11

 

Egy Egyiptomban talált, 4. századi, kopt nyelvű gnosztikus evangélium felfedezéséről van szó, amelyről a NG hatalmas kampány keretében dokumentumfilmet készített, kiállítást szervezett, könyvet adott ki, és a NG folyóirat májusi számában 20 oldalas cikket jelentetett meg. Az iratok tartalmát és jelentőségét – legalábbis a NG tálalása alapján – a következőképpen foglalhatjuk össze:

  • Júdás evangéliuma olyan beszélgetések feljegyzése, amelyek Jézus és Júdás között történt az utolsó vacsora előtti napokban, titokban, négyszemközt. Hiteles történet, amely sajnos csak a hivatalos egyházon kívül maradhatott fenn, mert a korai egyház egyes vezetői a sok evangélium közül csak négyet tartottak meg, és ezt a többivel együtt is kidobták.

  • Júdás most előkerült evangéliuma azonban rehabilitálja az árulónak tartott Júdás apostolt. Valójában Júdás volt az egyetlen tanítvány, aki megértette Jézus igazi céljait. Maga Jézus kérte meg arra, hogy feljelentse, így amikor megölték, szelleme kiszabadulhatott a fizikai test rabságából. Júdás ezt vállalta, így ő lett Jézus legnagyobb tanítványa, igazi hős, aki nélkül Jézus nem végezhette volna el az üdvözítés feladatát. Júdás megítélése csak fokozatosan vált egyre negatívabbá, ami így az újszövetségi és történelmi antiszemitizmus gyökerévé vált.

Judás Evangéliuma

Bevezetés
Annak a kinyilatkoztatásnak titkos feljegyzése amelyet Jézus mondott el a Júdás Iskariótessel való beszélgetés során azon a héten, három nappal azelőtt, hogy megünnepelte volta a húsvétot.
Jézus földi szolgálata
Amikor Jézus a földön járt, nagy csodákat hajtott végre az emberiség megmentése érdekében. Egyes emberek a fény útját választották, mások a sötétségét. Ekkor tizenkét tanítvány lett kiválasztva közülük. Jézus beszélt nekik e világon túli birodalomról. Gyakran nem saját képében jelent meg tanítványai előtt, hanem gyermekként találták maguk között.
Jézus a tanítványaival beszélget, a hálaadó ima vagy az úrvacsora
Egy nap amikor a tanítványaival együtt tartózkodott Júdeában, vallásos szertartáshoz összegyűlve találta őket. A tanítványok éppen hálaadó imádságot mondtak a kenyér fölött, Jézus felnevetett. Tanítványai azt mondták neki: "Mester, miért neveted ki a hálaadó imánkat? Azt tesszük, ami helyes." Ő a következőt válaszolta: "nem rajtatok nevetek, nem szabad akaratotokból teszitek azt amit most tesztek, hanem a bennetek lakozó isten akaratából". Erre a tanítványok megrökönyödve azt válaszolták: "Mester, hisz te˙(...) az Isten fia vagy". Jézus azt válaszolta: "Hogyan ismertek ti engem? Mondom nektek, egyetlen emberi nemzedék sem ismer engem."
A tanítványok dühösek lesznek
Amikor a tanítványok hallották ezt, elkezdtek haragudni, dühbe jönni és nyugtalanságot éreztek a lelkükben. Mikor Jézus látta nyugtalanságukat a következőket mondta: "Miért lettetek ennyire nyugtalanok? Az a ti istenetek, amely bennetek lakozik, és [---] provokált titeket, hogy megharagudjatok lelketek[ben]. Ha valaki közületek elég erősnek érzi magát az igazság ismeretéhez az álljon elém"." Elég erősnek érezzük magunk" válaszolták, de egyikük sem mert elé állni, kivéve Iskariotus Júdást. Ő képes volt odaállni elé, de nem tudott a szemébe nézni, és elfordította az arcát. Júdás [ezt mondta] neki: "Tudom, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél. Barbelo halhatatlan birodalmából vagy. És én nem vagyok rá méltó kimondani annak a nevét, aki küldött téged." 
Jézus négyszemközt beszél Júdással
Tudva, hogy Júdás valami magasztosra reagált, Jézus ezt mondta neki: "Lépj el a többiektől, és elmondom neked a Királyság titkait. Számodra lehetséges, hogy elérd azt, de nagyon fájdalmas lesz. Mert valaki más fog a helyedre lépni, hogy a tizenkét [tanítvány] ismét teljességben legyen az istenével." Júdás ezt kérdezte tőle: "Mikor fogod nekem elmondani ezeket a dolgokat, és mikor fog a fény nagy napja felkelni e nemzedéknek?" De amikor ezt kimondta, Jézus elment.
Júdás látomása és a látomás megfejtése
Júdás azt mondta: "Mester, ahogy mindnyájukat meghallgattad, most hallgass meg engem is. Mert nagy látomásom volt." Amikor Jézus ezt meghallotta, nevetett, és azt mondta neki: "Te tizenharmadik szellem, miért próbálkozol ilyen keményen? De csak mondd, és én elnéző leszek veled." Júdás azt mondta neki: "A látomásban láttam magam, amint a tizenkét tanítvány megkövez engem, és üldöz, És egy helyre is eljutottam, [---] utánad. Láttam [egy házat], de a szemem nem bírta [felfogni] annak méretét. Nagy emberek vették körül, és annak a háznak zöld lomb volt a teteje, és a ház közepén egy [tömeg volt ---két sor hiányzik---], mondva: "Mester, vigyél be engem ezekkel az emberekkel együtt." Jézus válaszolt és ezt mondta: "Júdás, a csillagod félrevezetett." Így folytatta: "Senki, aki halandótól született, nem méltó arra, hogy belépjen abba a házba, amelyet láttál, mert az a hely a szenteknek van fenntartva. Sem a nap, sem a hold nem fog ott uralkodni, sem a nappal, hanem a szent lélek fog ott lakozni mindig, az örök birodalomban, a szent angyalokkal. Nézd, én elmagyaráztam neked a királyság titkait, és tanítottalak a csillagok hibáiról; és [---] elküldi azt [---] a tizenkét eón.
Jézus kozmológiát tanít Júdásnak
Jézus azt mondta: "[Gyere], hogy taníthassalak azokról a [titkokról], amelyeket ember még sosem látott. Mert létezik egy nagy és határtalan birodalom, amelyet még egyetlen angyalnemzedék sem látott át, [amelyben] [egy] nagy és láthatatlan [Szellem] van, amelyet angyal szeme sosem látott, szív gondolata sosem fel nem fogott, és névvel sosem illették. És egy fényfelhő jelent meg ott. Azt mondta: "Jöjjön létre egy angyal, hogy segítségemre legyen. A nagy angyal, a megvilágosodott, isteni Önmagától Született, kiemelkedett a felhőből. Miatta egy másik felhőből négy másik angyal jött létre, és ők az angyali Önmagától Született segítői lettek (…).
  
A keresztségről és árúlásról
Júdás azt mondta Jézusnak: "Nézd, mit fognak tenni azok, akik a te nevedben meg lettek keresztelve?" Jézus ezt mondta: "Bizony mondom [neked], ez a keresztség [---] nevem [---kilenc sor hiányzik---] hozzám. Bizony mond[om] neked, Júdás, [akik] áldozatot hoznak Szaklasznak [---] isten [---három sor hiányzik---] minden, ami gonosz. De te mindnyájuk fölé emelkedsz. Mert te fogod feláldozni az embert, akit magamra öltöttem. Szarvad már felemelkedett, Bosszúd már fellobbant, Csillagod már ragyogva megmutatkozott És szíved [---] Bizony, [---] a te utolsó [---] lett [---két és fél sor hiányzik---] szomorú [---két sor hiányzik---] az uralkodó, mert ő el lesz pusztítva. És akkor Ádám nagy nemzedékének képe felmagasztaltatik, mert ez a nemzedék, amely az örök birodalmakból van, a menny, a föld és az angyalok előtt létezik. Emeld fel szemedet, és nézz a felhőbe, és azon belül a fénybe és az azt körülvevő csillagokra. Az a csillag, amelyik a te utadat mutatja, a te csillagod." Júdás felemelte szemét, látta a fénylő felhőt, és belelépett abba. Azok, akik a talajon álltak, hangot hallottak kijönni a felhőből, amely azt mondta...a nagy nemzedék [hiányzó sorok]
Az árulás
[...]A magas rangú papok összesúgtak, mert ő a vendégszobába ment és imádkozni kezdett, néhány írnok volt ott akik óvatosan figyelték, hogy letartóztathassák őt az ima alatt, de tartottak az őket körülvevő emberek tekintetétől, és Ő úgy nézett ki mint egy próféta . Közelmentek Júdáshoz és azt kérdezték tőle: "Mit csinálsz te itt, te Jézus tanítványa vagy". Júdás válaszolt nekik, majd elfogadott némi pénzt és távozott.
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Negyed, Szlovákia

(anonym, 2009.05.28 16:12)

hát ,nehez eldönteni, nehez megtalalni a választ. Egy biztos, ragaszkodni kell a Bibliához. A Szentirás mindent megmagyraz. Judas pedig a nagy titok marad - hat, majd egyszer megtudjuk az igazságot: magátol Jézustól.